Mgr. Petr Kašpar - advokát 

O mně

V letech 2000 až 2006 jsem studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté jsem byl činný jako advokátní koncipient v několika pražských advokátních kancelářích. V roce 2010 na podzim jsem složil advokátní zkoušku a 1. ledna 2011 jsem se stal advokátem.

Během své koncipientské praxe jsem se zabýval zejména nemovitostmi (převod, nájem, zřizování věcných břemen a zástavních práv) a zastupováním v soudních sporech týkajících se zejména vymáhání nároků na peněžitá plnění. Zkušenosti mám i v oblasti práva rodinného, insolvenčního a trestního.

 

Kontakt

Mgr. Petr Kašpar
Jiřího Franka 1726
256 01 Benešov

+420-604-999-895