Mgr. Petr Kašpar - advokát 

Advokátní úschova

V případě potřeby jsem ochoten převzít od Vás finanční prostředky do úschovy. Tyto prostředky budou uloženy na zvláštním účtu, tj. odděleně od mých prostředků či prostředků ostatních mých klientů. O úschově finančních prostředků s Vámi sepíši smlouvu.

Advokátní úschova peněz slouží zpravidla k zajištění platby, k níž je povinna příslušná strana závazkového vztahu. Příjemci peněz vydá advokát uschované peníze až po splnění všech podmínek specifikovaných ve smlouvě o advokátní úschově. Úschova peněz chrání oba účastníky závazkového před nesplněním závazku druhého z nich. Advokát vydá uschované peníze prodávajícímu teprve poté, co příslušný katastrální úřad zapíše kupujícího jakožto vlastníka převáděných nemovitostí. Kupující nemusí mít obavu, že přijde o peníze, aniž by nabyl vlastnické právo, na druhou stranu prodávající má jistotu, že poté, co katastrální úřad vlastnické právo ve prospěch kupujícího zapíše, obdrží prodávající kupní cenu.

Dle dohody zajistí advokát z uschovaných peněz též úhradu daně z převodu nemovitostí. Osobou povinnou k úhradě této daně je ze zákona prodávající, nicméně kupující za splnění uvedené povinnosti prodávajícím ručí. To znamená, je-li prodávající v prodlení s úhradou předmětné daně, je příslušný daňový úřad oprávněn tuto daň vymáhat po kupujícím. Kupující se takovému riziku vyhne právě tím, že daň z převodu nemovitostí uhradí advokát z uschovaných peněz.

Za úschovu si účtuji 0,3% z uschované částky, nejméně však vždy 3.000,– Kč. Požádáte-li mne o úschovu peněz a jste-li zároveň i mým klientem (tj. např. v rámci zajišťování převodu nemovitosti), je úschova pro Vás zdarma.

 

Kontakt

Mgr. Petr Kašpar
Jiřího Franka 1726
256 01 Benešov

+420-604-999-895