Mgr. Petr Kašpar - advokát 

Ceník právních služeb

Právní poradu v rozsahu cca jedné hodiny poskytuji zdarma. Na závěr porady se ode mne dozvíte i předběžný odhad výše mé odměny a nákladů pro případ, že se rozhodnete využít mých právních služeb.Vedle toho Vám mohu bezplatně zaslat své stručné stanovisko k Vašemu právnímu problému i elektronickou poštou.

Výše odměny se odvíjí od časové náročnosti právních služeb, tj. počtu hodin strávených např. vytvářením písemností, zastupováním před soudy či jinými státními orgány, včetně např. nahlížení do spisu, či jednáním s jinými osobami.

Za jednu započatou hodinu strávenou prací pro Vás si účtuji částku 800,– Kč.

Přitom jde-li o písemná podání soudu či jinému státnímu orgánu, dále sepsání smlouvy či jiné listiny obsahující právní úkon, nebo jiné písemnosti, účtuji si 800,– Kč za jednu stránku textu, nebude-li s ohledem na obtížnost věci dohodnuta cena vyšší.

Ve věcech týkajících se nemovitostí (včetně vypořádání nemovitostí ve spoluvlastnictví či společném jmění manželů), činí odměna za převzetí právního zastoupení u soudu či za sepsání příslušné smlouvy o převodu či vypořádání (včetně podání na katastr nemovitostí a advokátní úschovy peněz) částku odpovídající 0,5 % z tržní ceny celé nemovitosti, vždy však nejméně 5.000,– Kč.

Za sepsání návrhu na oddlužení (osobní bankrot) činí má odměna 5.000,– Kč.

Za návrh na zápis, změnu či výmaz údaje v obchodním rejstříku si účtuji 1.200,– Kč.

V případě nutnosti cesty mimo Benešov si nárokuji navíc náklady na cestu tam a zpět a vedle toho i náhradu za ztrátu času na cestě ve výši 100,– Kč za každou půlhodinu.

Odměna za právní služby a náhrada souvisejících nákladů na cestu včetně náhrady za ztrátu času na cestě jsou splatné vždy ke konci příslušného měsíce, v němž příslušnou službu vykonám. Úhradu odměny za první úkon ve věci, včetně náhrady souvisejících nákladů na cestu a za ztrátu času, požaduji dopředu, tj. zálohově.

Výši i splatnost odměny a výše uvedených nákladů lze v odůvodněných případech dohodnout i jinak (zejm. v případě vymáhání výživného či mzdových nároků). Úhradu ostatních nákladů (např. soudních poplatků) požaduji vždy v plné výši a předem.

Nejsem plátcem DPH, a má odměna tedy nebude o tuto daň navyšována.

 

Kontakt

Mgr. Petr Kašpar
Jiřího Franka 1726
256 01 Benešov

+420-604-999-895